معاونت آموزشی و پژوهشی - اخبار معاونت آموزشی و پژوهشی

نشست مراسم روز دانشجو

نشست مراسم روز دانشجو نشست کارگروه اجرایی مراسم روز دانشجو در روز یک شنبه مورخ 98/9/10 در دفتر ریاست محترم دانشگاه برگزار گردید و در این نشست برای اجرای بهتر برنامه بحث و تبادل نظر شد.
1398/09/10

درخواست شورای موارد خاص استان

درخواست شورای موارد خاص استان قابل توجه دانشجویان درخواست شورای موارد خاص استان: ابتدا مبلغ 250.000 ریال به حساب شماره شبا 660100004001073903022968 با ذکر شناسه ۳۸۷۰۷۳۹۵۳۱۱۹۵۰۰۰۰۱۴۰۰۲۶۴۸۸۸۲۰۴ واریز نمایند. اصل فیش پس از دریافت کد رهگیری و پایان فرایند ثبت نام به کارشناس موسسه با کارشناس استانی(سازمان مرکزی وبلای ۱۰) داده شود.سایر مدارککارنامه کل و ریز نمرات از آموزش دانشگاه : مدارکی که به نحوی باعث عدم موفقیت در تحصیل شده ...
1398/08/21

جلسه شورای رشد و فناوری دانشگاه

جلسه شورای رشد و فناوری دانشگاه جلسه شورای رشد و فناوری دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۲۰ آبان در دفتر ریاست دانشگاه تشکیل گردیدو موضوعات مرتبط با واحد های فناوری و شرکت های دانش بنیان مورد بحث و تبادل نظر واقع گردید.ضمنا در این جلسه بیانیه آقای یوسف عسکری نژاد نماینده محترم هیات موسس در خصوص ضرورت توسعه علمی دانشگاه قرائت شد.
1398/08/20

جلسه شورای فرهنگی دانشگاه

جلسه شورای فرهنگی دانشگاه جلسه شورای فرهنگی دانشگاه روز یکشنبه مورخ ۱۹ آبان در دفتر ریاست دانشگاه تشکیل گردید و موضوعات مرتبط با جشن دانشجویان جدید الورود و برنامه گرامیداشت روز دانشجو مورد بحث و تبادل نظر واقع گردید.
1398/08/20
رفتن به بالای صفحه