بروزرسانی: 10:36:19 1398/05/12 وام دانشجویی

 کلیه دانشجویان در هر 3 مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می توانند اقدام به دریافت وام دانشجوئی در دانشگاه نمایند.

مبلغ وام کارشناسی:  500هزار تومن

مبلغ وام کارشناسی ارشد:  1150000 تومان

مبلغ وام دکتری:  2500000 تومان

دانشجویان جهت دریافت وام دانشجوئی باید ابتدا فرم مورد نیاز را از انتشارات دریافت و تکمیل نموده و بهمراه کپی شناسنامه و کارت ملی و کارت دانشجوئی به امور دانشجوئی مراجعه نمایند. 

رفتن به بالای صفحه