دفترچه تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران
  • اگر در عنوان جستجو حرف "ک" و یا حرف "ی" وجود داشت و نتیجه ای حاصل نشد عبارت را بدون این دو حرف وارد کنید. مانند "محمدی" --> "محمد"
  • به جای نام ترکیبی از قسمتی از نام یا فامیلی استفاده نمایید. مانند "مجید محمدی" --> "محمد"
  • بعد از تایپ عنوان، روی دکمه "جستـــــجو" کلیک نمایید.
ردیف اتاق یا محل کار اسامی افراد داخلی مستقیم ایمیل
1واحد خدمات کامپیوتری آموزشآذر نقدی - 32466134---
2تاسیسات برقمحمد پور حسن - 32466116---
3واحد خدمات کامپیوتری آموزشمنا مومناتی و حمیده فلاح تبار - 32466140---
4کارشناس ثبت نام و نظام وظیفهامید مهرداد - 32466147---
5مدیر امور دانشجوئیمهیار یگانگی - 32466117---
6دبیرخانهزیبا رفتنی امیری - 32191205---
7سلف سرویساحسان رضائی - 32466139---
8انتشاراتمحمد رسولی - 32466201---
9رئیس دفتر کارآفرینی، مرکز رشد و دفتر آموزشهای آزادسید جعفر مهدی زاده - 32466146---
10مدیر گروه صنایععلی تاجدین - 32466133ali_tajdin[at]yahoo.com
رفتن به بالای صفحه