دفترچه تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران
  • اگر در عنوان جستجو حرف "ک" و یا حرف "ی" وجود داشت و نتیجه ای حاصل نشد عبارت را بدون این دو حرف وارد کنید. مانند "محمدی" --> "محمد"
  • به جای نام ترکیبی از قسمتی از نام یا فامیلی استفاده نمایید. مانند "مجید محمدی" --> "محمد"
  • بعد از تایپ عنوان، روی دکمه "جستـــــجو" کلیک نمایید.
ردیف اتاق یا محل کار اسامی افراد داخلی مستقیم ایمیل
1خدمات آموزش و دفتر حقوقیمنا مومناتی620732466207---
2پشتیبانیروح الله پورشعبان612332466123---
3تربیت بدنیمهندس مهیار یگانگی16832466168---
4معاونت پشتیبانی، دانشجوئی و فرهنگیدکتر عزیز الله اردشیر بهرستاقی - 32466106---
5دانشکده فنی و مهندسی-مدیر گروه مکانیک و کارگاه‌ها مکانیکدکتر علی طاهری آهنگر - 32466131---
6امور دانشجوئی و فرهنگیمهندس مهیار یگانگی - 32466109---
7دانشکده مهندسی صنایع و کامپیوتر ، گروه مهندسی صنایع، فناوری و اطلاعات و مدیریت کسب و کاردکتر ایرج مهدوی - 32466257---
8دانشکده علوم انسانی و مدیریت،مدیر گروه زباندکتر سعیده شمسایی - 32466143saeedeh.shamsaee[at]ustmb.ac.ir
9کتابخانهمهندس محبوبه نریمان - 32466136---
10امور آموزش و تحصیلات تکمیلیدکتر محسن ابوکاظم پور - 32466126m.aboukazempour[at]gmail.com
رفتن به بالای صفحه