تاریخ بروز رسانی: 10:48:17 1398/05/05 لیست گروه‌های آموزشی
گروه مهندسی صنایع
رشته های موجود

کارشناسی:
مهندسی صنایع
مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت

کارشناسی ارشد:
1. مهندسی بهینه سازی سیستم های مدیریت مهندسی
2. مهندسی صنایع - سیستم های اطلاعاتی
3. مهندسی لجستیک و زنجیره تامین
4. مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وری
5. مهندسی سیستم های مالی
6. مهندسی مدیریت پروژه
7. مهندسی سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
8. مدیریت مهندسی

دکتری:
مهندسی صنایع

گروه مدیریت
رشته های موجود

کارشناسی ارشد:
مهندسی  مدیریت کسب و کار- بازار یابی
گروه مهندسی فناوری اطلاعات
رشته های موجود

کارشناسی ارشد:
مهندسی فناوری اطلاعات -تجارت الکترونیک
مهندسی فناوری و اطلاعات
گروه مهندسی برق
رشته های موجود

کارشناسی پیوسته:
مهندسی برق -قدرت

کارشناسی:
مهندسی برق
مهندسی بیوالکتریک

کارشناسی ارشد:
مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک
مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی     
مهندسی برق-سیستمهای قدرت
گروه مهندسی کامپیوتر
رشته های موجود

کارشناسی ناپیوسته:
مهندسی تکنولوژی نرم افزار
مهندسی تکنولوژی سخت افزار

کارشناسی:
علوم کامپیوتر   
مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد:
مهندسی نرم افزار
گروه مهندسی پزشکی
رشته های موجود

کارشناسی:
مهندسی پزشکیگروه مهندسی عمران و معماری
رشته های موجود

کارشناسی:
مهندسی عمران
مهندسی معماری

کارشناسی ارشد:
مهندسی عمران سازه
مهندسی عمران زلزله
گروه مهندسی مکانیک
رشته های موجود

کارشناسی:
مهندسی مکانیک
مهندسی ساخت و تولید

کارشناسی ارشد:
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

گروه مهندسی شیمی
رشته های موجود

کارشناسی ارشد:
مهندسی شیمی - انرژی
گروه علوم پایه
رشته ای موجود نیست.
گروه زبان
رشته های موجود

کارشناسی:
زبان انگلیسی-آموزش زبان
گروه معارف اسلامی
رشته ای موجود نیست.
گروه مهندسی انرژی
رشته های موجود

  •  کارشناسی:
               مهندسی انرژی


رفتن به بالای صفحه