تاریخ بروز رسانی: 12:56:11 1398/04/25 لیست گروه‌های آموزشی
گروه مهندسی صنایع
رشته های موجود

کارشناسی:
مهندسی صنایع
مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت

کارشناسی ارشد:
مهندسی بهینه سازی سیستم های مدیریت مهندسی
مهندسی صنایع - سیستم های اطلاعاتی
مهندسی لجستیک و زنجیره تامین
مهندسیصنایع - کیفیت و بهره وری
مهندسی سیستم های مالی
مهندسی مدیریت پروژه
مهندسی سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی

دکتری:
مهندسی صنایع

گروه مدیریت
رشته های موجود

کارشناسی ارشد:
مهندسی  مدیریت کسب و کار
گروه مهندسی فناوری اطلاعات
رشته های موجود

کارشناسی ارشد:
مهندسی فناوری اطلاعات -تجارت الکترونیک
مهندسی فناوری و اطلاعات
گروه مهندسی برق
رشته های موجود

کارشناسی پیوسته:
مهندسی برق -قدرت

کارشناسی:
مهندسی برق
مهندسی بیوالتریک

کارشناسی ارشد:
مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک
مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی     
مهندسی برق-سیستمهای قدرت
گروه مهندسی کامپیوتر
رشته های موجود

کارشناسی ناپیوسته:
مهندسی تکنولوژی نرم افزار
مهندسی تکنولوژی سخت افزار

کارشناسی:
علوم کامپیوتر   
مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد:
مهندسی نرم افزار
گروه مهندسی پزشکی
رشته های موجود

کارشناسی:
مهندسی پزشکیگروه مهندسی عمران و معماری
رشته های موجود

کارشناسی:
مهندسی عمران
مهندسی معماری

کارشناسی ارشد:
مهندسی عمران سازه
مهندسی عمران زلزله
گروه مهندسی مکانیک
رشته های موجود

کارشناسی:
مهندسی مکانیک
مهندسی ساخت و تولید

کارشناسی ارشد:
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

گروه مهندسی شیمی
رشته های موجود

کارشناسی ارشد:
مهندسی شیمی - انرژی
گروه علوم پایه
رشته ای موجود نیست.
گروه زبان
رشته های موجود

کارشناسی:
زبان انگلیسی-آموزش زبان
گروه معارف اسلامی
رئیس گروه: حاج آقا حلیمی
گروه مهندسی انرژی
رشته های موجود کارشناسی:

مهندسی انرژی


رفتن به بالای صفحه