تاریخ بروز رسانی: 11:49:57 1397/06/22 لیست گروه‌های آموزشی
گروه مهندسی برق

                                               رشته های موجود


   کارشناسی پیوسته:

مهندسی برق -قدرت


  کارشناسی:

  مهندسی برق 

       مهندسی بیوالتریک


  کارشناسی ارشد:

مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک

مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی      

    مهندسی برق-سیستمهای قدرت


     


گروه مهندسی کامپیوتر

                                                                         رشته های موجود

 

 

   کارشناسی ناپیوسته:

مهندسی تکنولوژی نرم افزار

مهندسی تکنولوژی سخت افزار 


   کارشناسی:

    مهندسی کامپیوتر


   کارشناسی ارشد:

مهندسی نرم افزار

 


گروه مهندسی پزشکی

                                               رشته های موجود


   کارشناسی پیوسته:

مهندسی پزشکی


گروه مهندسی صنایع
                                                                              رشته های موجود

کارشناسی: 
مهندسی صنایع


کارشناسی ارشد:
مهندسی بهینه سازی سیستم های مدیریت مهندسی
مهندسی مدیریت نوآوری و فناوری
مهندسی لجستیک و زنجیره تامین
مهندسی مهندسی آینده پژوهی
مهندسی سیستم های مالی
مهندسی مدیریت پروژه
مهندسی سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی


دکتری:
مهندسی صنایع

                                                                                         

گروه مدیریت
                                                                    رشته های موجود


کارشناسی ارشد:

مهندسی  مدیریت کسب و کار

گروه مهندسی فناوری اطلاعات
                                                      رشته های موجودکارشناسی ارشد:

مهندسی فناوری اطلاعات -تجارت الکترونیک

 مهندسی فناوری و اطلاعات

گروه مهندسی عمران و معماری

                                                                         رشته های موجود

 

کارشناسی :

  مهندسی عمران

  مهندسی معماری

 

کارشناسی ارشد:

مهندسی عمران سازه

مهندسی عمران زلزلهگروه مهندسی مکانیک

                                                                       رشته های موجود


کارشناسی:

   

مهندسی مکانیک

مهندسی ساخت و تولید


کارشناسی ارشد:

  مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

  مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

گروه مهندسی شیمی
                                                                              رشته های موجود


کارشناسی ارشد:

  مهندسی شیمی-فرآیندهای جداسازیگروه زبان
                                                                           رشته های موجود
                                                                                                                                                             کارشناسی:

 زبان انگلیسی-آموزش زبان


رفتن به بالای صفحه