بروزرسانی: 10:4:22 1397/09/06 لیست دانشکده ها
گروه کامپیوتر مدیر گروه: مهندس میلاد ربیعی افرا پلی گروه برق و مهندسی پزشکی مدیر گروه:دکتر شه روز نصیریان

گروه مدیریتمدیر گروه: دکتر بابک شیرازیگروه صنایعمدیر گروه: دکتر علی تاجدین معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده: دکتر بابک شیرازی

گروه عمرانمدیر گروه: دکتر عزیز الله اردشیر بهرستاقیگروه مکانیکمدیر گروه: دکتر محسن پور فلاحگروه شیمیمدیر گروه: دکتر غزاله امینی

مدیر گروه: سعیده شمسائیرفتن به بالای صفحه