بروزرسانی: 11:57:44 1398/05/01 لیست دانشکده ها
گروه مدیریتمدیر گروه: دکتر بابک شیرازیگروه صنایعمدیر گروه: دکتر علی تاجدین معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده: دکتر بابک شیرازی

گروه کامپیوتر مدیر گروه: مهندس میلاد ربیعی افرا پلی گروه برق و مهندسی پزشکی مدیر گروه:دکتر شه روز نصیریان

گروه عمرانمدیر گروه: دکتر عزیز الله اردشیر بهرستاقیگروه مکانیکمدیر گروه: مهندس علی طاهری آهنگرگروه شیمیمدیر گروه: دکتر غزاله امینیگروه مهندسی انرژیمدیر گروه: دکتر غزاله امینی

مدیر گروه : دکتر شه روز نصیریان

مدیر گروه: سعیده شمسائی

رئیس گروه: دکتر حبیب الله حلیمیرفتن به بالای صفحه