بروزرسانی: 10:30:34 1398/11/26 دفتر آموزشهای آزاد

 

 

مسول واحد : سید جعفر مهدیزاده 

تحصیلات: کارشناس ارشد 

 

مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه علوم و فنون مازندران، در زمینه برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، سمینارها و کارگاههای آموزشی با هدف تربیت نیروی انسانی کارآمد و ماهر و همچنین ارتقای سطح علمی و دانش مدیریت مدیران وکارشناسان و کارکنان بخشهای دولتی و غیر دولتی، پاسخگوئی به تقاضای روز افزون اجتماعی به آموزش عالی تلاش چشمگیری داشته است .

دانشگاه علوم وفنون مازندران ، با بیش بیست و پنج سال سابقه درخشان آموزشی و پژوهشی در منطقه شمال کشور، همواره یکی از پایگاههای علمی و تحقیقاتی و بازوی توانمندی برای تامین نیروی انسانی متخصص در جهت رشد و توسعه بخشهای مختلف اقتصادی، جتماعی، صنعتی و تولیدی در سطح منطقه بوده است، براین اساس مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه علوم و فنون مازندران همواره تلاش نموده با پشتوانه علمی و تخصصی استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه و با استفاده از جدید ترین تکنولوژی آموزشی و تجربه ارزشمند اجرای دوره های آموزشی، خدمات قابل توجهی را برای افزایش دانش فنی مدیران و کارشناسان، در فضایی بسیار مفرح و دلپذیر و در دسترس و با استفاده از امکانات و تجهیزات کمک آموزشی بسیار پیشرفته، کلاسهای مجهز و ........ فراهم آورد .

در این راستا مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه علوم و فنون مازندران، آمادگی برگزاری، دوره های کوتاه مدت، سمینارها ، وبینار و کارگاههای آموزشی تخصصی در زمینه های مختلف فنی و مهندسی، مدیریت، زبانهای خارجی و .......را در دانشگاه علوم و فنون مازندران و در محل کارخانه ها و شرکتهای متقاضی دارد و در پایان هردوره به شرکت کنندگان، گواهی نامه معتبر مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه اعطا می نماید.

زمینه های همکاری مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه علوم و فنون مازندران:

۱- طراحی، برنامه ریزی و اجرای دوره های مورد نیاز بخشهای دولتی و غیر دولتی.

۲- برگزاری دوره های مورد نیاز موسسات و شرکتهای تولیدی و خدماتی و سازمانها، نهادها و ادارات دولتی به صورت مشترک ودر محل آن واحد.

۳- برگزاری دوره های آموزشی، کارگاههای تخصصی، سمینارهای آموزشی و وبینار.

۴- برگزاری دوره های ضمن خدمت برای کارکنان دولت و دستگاههای اجرایی.

۵- ارایه خدمات مشاوره تخصصی آموزشی .

۶- برگزاری دوره های آموزشی کاربردی برای دانش آموختگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و افراد جویای کار برای آمادگی ورود به بازار کار و سرمایه.

                    

        برگزاری دوره های آموزش آزاد دانشگاه علوم و فنون مازندران