بروزرسانی: 11:16:49 1397/11/14 مدیریت فناوری اطلاعات

 

مسول واحد : رفیده حدیقی

تحصیلات: کارشناس ارشد مهندسی فناوری و اطلاعات 

 

سامانه های دانشگاه:

رفتن به بالای صفحه