بروزرسانی: 13:9:35 1396/11/24 روسای پیشین دانشگاه

1) دکتر احمد نوریان از سال 1384-1369

2) دکتر عبدالرضا شیخ الاسلامی از سال 1396-1384

 

رفتن به بالای صفحه