بروزرسانی: 15:22:20 1396/11/23 هيأت موسس دانشگاه
هیات موسس دانشگاه
اعضای هیات موسس:
1- مرتضی حاجی
2-مهندس محسن نریمان
3- یوسف عسکری نژاد
4-  دکتر میرمهدی سید اصفهانی(رئیس هیات موسس)
5- آیت الله عباسعلی سلیمانی
6-  دکتر علیرضا صفاریان
7- مهندس حسن رمضانیان پور
8-دکتر احمد نوریان 
9-محسن عسکری نژاد 
10- مرحوم سعید صمیمی

 

رفتن به بالای صفحه