بروزرسانی: 14:09:14 1401/06/28 هیأت امنا دانشگاه
 
اعضای هیات امنا :
  1. استاندار محترم مازندران 
  2. دکتر سید خلاق میرنیا: نماینده  محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
  3.  حضرت آیت الله عباسعلی سلیمانی اسبوکلائی
  4. مهندس محسن نریمان
  5. مهندس یوسف عسکری نژاد امیری
  6. دکتر علی اکبر رمضانیانپور
  7. دکتر محمدرضا امید خواه نسرین
  8. دکتر نظام الدین مهدوی امیری

 

 

رفتن به بالای صفحه