مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه
کارمندان و کارکنان دانشگاه علوم و فنون مازندران
 نام ایرج ایرج مهدوی
 نام خانوادگی مهدوی
 ایمیل irajarash@rediffmail.com
 سمت ریاست دانشگاه
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- حوزه ریاست-01132197584
 
 نام عزیز الله عزیز الله  اردشیر بهرستاقی
 نام خانوادگی اردشیر بهرستاقی
 ایمیل
 سمت سرپرست پشتیبانی و منابع انسانی
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- حوزه ریاست-01132197584
 
 نام عباس عباس بروجردی
 نام خانوادگی بروجردی
 ایمیل
 سمت رئیس دفتر حراست/مدیر امور اداری
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- حوزه ریاست- 01132466142
 
 نام مهران مهران محمدی
 نام خانوادگی محمدی
 ایمیل mehran.mohammdi12@yahoo.com
 سمت رئیس دفتر حقوقی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- دفتر حقوقی-01132466207
 
 نام علی علی  راس الحسینی
 نام خانوادگی راس الحسینی
 ایمیل
 سمت رئیس دفتر عمرانی
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-دفترفنی-01132466148
 
 نام سیده نوریه سیده نوریه  میرحسینی
 نام خانوادگی میرحسینی
 ایمیل
 سمت رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- حوزه ریاست-01132197584
 
 نام سیده فاطمه سیده فاطمه عبدالله پور مقری
 نام خانوادگی عبدالله پور مقری
 ایمیل
 سمت مسئول امور دفتری
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- دفتر ریاست-01132466114
 
 نام رامین رامین پازوکی
 نام خانوادگی پازوکی
 ایمیل
 سمت سرپرست روابط عمومی/مسئول حراست فیزیکی
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-حراست فیزیکی-01132646204
 
رفتن به بالای صفحه