632 انتصاب معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
انتصاب معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی


طی حکمی از سوی پروفسور ایرج مهدوی ریاست محترم دانشگاه علوم و فنون مازندران، جناب آقای دکتر نیکبخش جوادیان عضو هیأت علمی و دانشیار گروه مهندسی صنایع در تاریخ ۹7/۹/20 به سمت سرپرستی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب گردیدند. درضمن از زحمات بی دریغ جناب آقای دکتر رضائیان در مدت تصدی این پست تشکر و قدردانی بعمل آمد.تاریخ انتشار: 10:54:36 1397/09/24
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه