523 انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم و فنون مازندران با دانشگاه الزهرا(س)
انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم و فنون مازندران با دانشگاه الزهرا(س)

به منظور ایجاد مشارکت و بهره گیری از توانایی های علمی، فرهنگی ، آموزشی و تحقیقاتی جلسه ای به منظورتبادل تفاهم نامه میان دانشگاه الزهراء(س) و دانشگاه علوم و فنون مازندران مورخ 9/6/ 1394در دفتر ریاست محترم دانشگاه ، سرکارخانم دکتر انسیه خزعلی، برگزارگردید. سرکار خانم دکتر انسیه زاهدی، معاونت محترم پژوهشی و فناوری و خانم دکتر سوسن قهرمانی قاجار, رئیس دانشکده ادبیات، زبان ها و تاریخ  نیز در این جلسه حضور داشتند و با میهمانان حاضردرجلسه، آقایان دکتر عبد الرضا شیخ الاسلامی، پرفسور ایرج مهدوی، آقای حسین اسماعیل پور و سرکار خانم مهندس حسنا شفیعیان به بحث و تبادل نظر در خصوص مفاد تفاهم نامه پرداختند.

مهم ترین مفاد تفاهم نامه به شرح زیر است:

1. همکاری در جهت بهره برداری اساتید و دانشجویان از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری متعلق به آزمایشگاه ها، کتابخانه ها، و امکانات کامپیوتری هر دو دانشگاه

2. همکاری در جهت تبادل اساتید برای اجرای دوره های تخصصی و آموزش های تکمیلی

3. ترغیب اساتید به همکاری برای برگزاری دوره های کارشناسی ارشد و دکتری با اولویت برنامه های دانشگاه متبوع

4. همکاری در جهت برگزاری دوره های آموزشی رسمی و کوتاه مدت به همراه صدور گواهینامه مشترک

5. همکاری در جهت تعریف و اجرای پروژه های پژوهشی به صورت مشترکتاریخ انتشار: 13:26:5 4/7/1394
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه