2658 انتصاب اعضای شورای دانشگاه
انتصاب اعضای شورای دانشگاه

اعضای شورای دانشگاه به شرح ذیل منصوب شدند:

1. دکتر ایرج مهدوی
2.دکتر عزیزالله اردشیر بهرستاقی
3.دکتر محسن پور فلاح
4. دکتر علی تاجدین
5. دکتر علی طاهری آهنگر
6. دکتر شهروز نصیریان
7. دکتر باقر رحیم پور کامی
8.دکتر سعیده شمسائی
9. دکتر فاطمه زاهدی تجریشی
 


تاریخ انتشار: 12:20:15 1401/05/31
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه