5371 نحوه اتصال به اینترنت بیسیم
دانشجویان محترم می توانند به نزدیکترین آنتنی که در دسترس می باشند، متصل شوند.
سپس جهت ورود نام کاربری برابر با شماره دانشجوئی و رمز عبور همان شماره ملی را وارد  نمایند.
ضرورری است پس از اتمام کار جهت خروج، از صفحه اتصال به اینترنت استفاده نمایند.
internet.ustmb.ac.ir
internet.ustmb.ac.ir/logoutتاریخ انتشار: 12:14:3 19/1/1396
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه