تاریخ بروز رسانی: 11:53:50 1401/12/10 دانشکده علوم انسانی و مدیریت

     1.گروه  حسابداری 

      2.گروه زبان

         مدیر گروه: دکتر سعیده شمسائی  

      3. گروه روانشناسی

           مدیر گروه: زهرا شعبانی سیر چانی 

      4 .گروه مدیریت صنعتی

      5 . مدیریت کسب و کار

          مدیر گروه:  دکتر بابک شیرازی

 

 رفتن به بالای صفحه