اطلاعیه

پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)

موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه در نظر دارد، در سال تحصیلی 98-97، اقدام به پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)، در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد نماید.دانشجویان محترم، جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.afagh.ac.ir مراجعه فرمایند.
8:1:4 1397/02/24

پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)

موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان در نظر دارد، در سال تحصیلی 98-97، اقدام به پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)، در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد نماید.دانشجویان محترم، جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.sepehr.ac.ir مراجعه فرمایند.
7:59:27 1397/02/24

پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی در نظر دارد، در سال تحصیلی 98-97، اقدام به پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)، در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد نماید.دانشجویان محترم، جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.sjau.ac.ir مراجعه فرمایند.
7:56:58 1397/02/24

پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)

موسسه آموزش عالی میرداماد در نظر دارد، در سال تحصیلی 98-97، اقدام به پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)، در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد نماید.
7:56:19 1397/02/24

پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)

موسسه آموزش عالی طبرستان در نظر دارد، در سال تحصیلی 98-97، اقدام به پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)، در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد نماید.دانشجویان محترم، جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.tabarestan.ac.ir مراجعه فرمایند.
7:52:0 1397/02/24
رفتن به بالای صفحه