318 ملاقات اعضای هیات رئیسه دانشگاه با حضرت آیت الله سلیمانی
ملاقات اعضای هیات رئیسه دانشگاه با حضرت آیت الله سلیمانی ملاقات اعضای هیات رئیسه دانشگاه با حضرت آیت الله سلیمانی ریاست محترم هیات موسس و امنا دانشگاه 

تاریخ انتشار: 14:13:20 1398/04/22
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه