1373 حضور فرماندهی محترم سپاه ناحیه بابل در دفتر ریاست محترم دانشگاه
حضور فرماندهی محترم سپاه ناحیه بابل در دفتر ریاست محترم دانشگاه
جناب سرهنگ مرتضی رمضانی فرماندهی محترم سپاه ناحیه بابل و هیأت همراه جهت هماهنگی و اقدامات لازم برای تدفین پیکر پاک دو شهیدگمنام، در دفتر ریاست محترم دانشگاه حضور یافتند.تاریخ انتشار: 8:47:23 1396/11/09
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه