بروزرسانی: 10:16:34 1397/05/28 معاونت دانشجویی و فرهنگی
دکتر عزیزاله اردشیر بهرستاقیبیوگرافی:
نام: عزیزاله
نام خانوادگی: اردشیر بهرستاقی
مرتبه علمی و پست سازمانی:  استادیار
گروه علمی مربوطه: مهندسی عمران
ایمیل: Ardeshir_b_eng@yahoo.com
آدرس محل کار:  دانشگاه علوم و فنون مازندران
تلفن و تلفکس: 32196220-011
 
سوابق تحصیلی:
کارشناسی:
رشته تحصیلی (گرایش): مهندسی عمران- عمران
دانشگاه اخذ مدرک: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر چالوس، سال اخذ مدرک: 1381
کارشناسی ارشد: 
رشته تحصیلی (گرایش): مهندسی عمران –سازه
دانشگاه اخذ مدرک: دانشگاه علوم و فنون مازندران، سال اخذ مدرک: 1386
دکتری تخصصی:
رشته تحصیلی (گرایش): مهندسی عمران –سازه
انشگاه اخذ مدرک: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، سال اخذ مدرک: 1393
 
سوابق آموزشی:
 • پایداری سازه‌ها، مقطع کارشناسی ارشد 
 • ریاضیات عالی مهندسی، مقطع کارشناسی ارشد 
 • مقاومت مصالح 1 و2، مقطع کارشناسی
 • استاتیک، مقطع کارشناسی 
 • تحلیل سازه ها  1 و 2، مقطع کارشناسی
 
سوابق پژوهشی
 • چاپ 15 مقاله در مجلات با نمایه ISI
 • چاپ 11 مقاله در مجلات با نمایه ISC  و علمی پژوهشی
 • چاپ 20 مقاله کنفرانسی بین‌المللی و ملی
 • همکار در انجام 2 طرح پژوهشی در دانشگاه تهران
 
سوابق اجرایی
 • مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه علوم و فنون مازندران از مهر 1393 
 • مدیر گروه مهندسی معماری دانشگاه علوم و فنون مازندران از مهر 1395 
 
رفتن به بالای صفحه