معاونت پژوهشی و فناوری - دریافت آیین‌نامه‌ها
آیین نامه تخصیص پژوهانه به اعضای هیات علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران [معاونت پژوهشی و فناوری]
فایل آیین نامه 

فایل پیوستی: دانلود

تاریخ ارسال: 11:5:26 29/5/1396
آیین نامه تشویقی فعالیت های پژوهشی [معاونت پژوهشی و فناوری]
فایل آیین نامه 

فایل پیوستی: دانلود

تاریخ ارسال: 11:4:23 29/5/1396
رفتن به بالای صفحه