اخبار

جلسه هیات امنا دانشگاه

جلسه هیات امنا دانشگاه جلسه هیات امنا دانشگاه در روز جمعه مورخ ۶ تیر با دستورات بودجه سال ۹۹ تشکیل گردید.حضرت آیت الله سلیمانی ریاست محترم هیات امنا با بیان ظرافت بودجه در سال ۹۹ بر اقدامات صرفه جویی در بخش های هزینه ای و با حفظ کیفیت آموزشی تاکید داشته اند. سپس ریاست دانشگاه گزارش روند آموزشی نیمسال دوم تحصیلی و شروع امتحانات رسمی را اشاره داشتند و بر ضرورت اصلاح ساختار چارت سازمانی دانشگاه و اقدامات اساسی در حوزه ...
8:6:53 1399/04/07

استفاده از ماسک

قابل توجه کلیه دانشجویانبا توجه به شرایط اخیر شیوع ویروس کرونا، ضروری است دانشجویان محترم در جلسات آزمون از ماسک استفاده نمایند.
8:6:17 1399/04/07

نشست صمیمی ریاست دانشگاه با کارکنان

نشست صمیمی ریاست دانشگاه با کارکنان
12:2:51 1399/03/25

جلسه هیات امنا دانشگاه

جلسه هیات امنا دانشگاه جلسه هیات امنا دانشگاه در روز جمعه مورخ ۲۳ خرداد و با دستورات مختلف آموزشی و مالی تشکیل گردید.ضمنا در جلسه مشترک هیات موسس و هیات امنا ، موضوعات آموزشی و مالی دانشگاه بحث و تبادل نظر شد.حضرت آیت الله سلیمانی ریاست محترم هیات امنا و هیات موسس برای آینده دانشگاه، ابراز امیدواری نمودند و توجه به امور کیفی آموزش و پژوهش و نیز جنبه های رفاهی و حفظ شان و جایگاه اساتید و کارکنان را تاکید داشتند.
9:4:12 1399/03/24

همبستگی جنبش استادی ایران

13:32:46 1399/03/18
رفتن به بالای صفحه