اخبار

برنامه مشاوره سال 97-98

13:31:32 1397/08/02

کسب مقام سوم پرتاپ وزنه

کسب مقام سوم پرتاپ وزنه آقای سیدمحمد حسینی از دانشجویان دانشگاه علوم و فنون مازندران در مسابقات دومیدانی بین دانشگاهی شهرستان بابل که به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار گردید به کسب مقام سومی پرتاب وزنه دست یافت.
11:16:58 1397/08/01

دومین جلسه کمیته برگزاری دوازدهمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات کشور

دومین جلسه کمیته برگزاری دوازدهمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات کشور روز جمعه مورخ ۹۷/۰۷/27 دومین نشست کمیته برگزاری دوازدهمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات کشور در دفتر ریاست محترم دانشگاه برگزار گردید.
10:5:21 1397/07/28
رفتن به بالای صفحه