برنامه هفتگی استاد شه روز نصیریان
ساعت 8-9:30 9:30-11 11-12 12-13 13-14:30 14:30-16 16-17:30 17:30-19
ایام هفته
شنبه امور اداری امور اداری ریاضی مهندسی (گ1) نماز و نهار الکترومغناطیس ریاضی مهندسی (گ2) فیزیک2 (گ1) فیزیک 2 (گ1)
یكشنبه امور اداری امور اداری مراجعه دانشجویی نماز و نهار مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق
دوشنبه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ریاضی مهندسی (گ1) نماز و نهار الکترومغناطیس ریاضی مهندسی (گ2) فیزیک 2 (گ2) فیزیک 2 (گ2)
سه شنبه امور اداری امور اداری مراجعه دانشجویی نماز و نهار مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق
چهارشنبه تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نیمه رسانا (ارشد) تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نیمه رسانا (ارشد) مراجعه دانشجویی نماز و نهار فیزیک 1 فیزیک1 آزمایشکاه فیزیک آزمایشگاه فیزیک
پنجشنبه امور اداری امور اداری مراجعه دانشجویی نماز و نهار
جمعه برنامه نیمسال تحصیلی اول سال تحصیلی 1395-96


رفتن به بالای صفحه