مستندات دروس استاد شه روز نصیریان
تکلیف 4 - ریاضی مهندسی - [تکلیف 4 - ریاضی مهندسی]

فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 10:2:25 1399/03/04
تکلیف 3 - ریاضی مهندسی - [تکلیف 3 - ریاضی مهندسی]

فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 10:2:9 1399/03/04
تکلیف 1- مبانی نور- مهندسی معماری - [تکلیف 1- مبانی نور- مهندسی معماری]

فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 19:18:17 1399/03/03
تکلیف 1- فیزیک پزشکی - [تکلیف 1- فیزیک پزشکی]

فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 19:17:19 1399/03/03
مهندسی معماری- جزوه- صوت و صدا - [مهندسی معماری- جزوه- صوت و صدا]

فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 21:40:1 1399/02/28
تکلیف 3 -فیزیک2 - [تکلیف 3 -فیزیک2]

فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 7:51:5 1399/02/28
تکلیف 2 -فیزیک2 - [تکلیف 2 -فیزیک2]

فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 7:50:42 1399/02/28
تکلیف 2 - ریاضی مهندسی - [تکلیف 2 - ریاضی مهندسی]

فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 7:50:17 1399/02/28
فیزیک پزشکی- جزوه-فصل 12 الی 13 - [فیزیک پزشکی- جزوه-فصل 12 الی 13]

فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 16:52:47 1399/02/23
ریاضی مهندسی -جزوه 3 - [ریاضی مهندسی -جزوه 3]

فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 7:42:1 1399/02/23
رفتن به بالای صفحه