برنامه هفتگی استاد میثم نریمان
ساعت 8-10 10-12 12-13 14-16 16-17
ایام هفته
شنبه استاتیک استاتیک
یكشنبه دینامیک دینامیک
دوشنبه مقاومت مصالح مقاومت مصالح دینامیک استاتیک
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه


رفتن به بالای صفحه