بروز رسانی: 1398/04/18 گروه مهندسی کامپیوتر
رشته های موجود

کارشناسی ناپیوسته:
مهندسی تکنولوژی نرم افزار
مهندسی تکنولوژی سخت افزار

کارشناسی:
علوم کامپیوتر   
مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد:
مهندسی نرم افزار


رفتن به بالای صفحه