بروز رسانی: 1397/05/24 گروه مهندسی صنایع
                                                                              رشته های موجود

کارشناسی: 
مهندسی صنایع


کارشناسی ارشد:
مهندسی بهینه سازی سیستم های مدیریت مهندسی
مهندسی مدیریت نوآوری و فناوری
مهندسی لجستیک و زنجیره تامین
مهندسی مهندسی آینده پژوهی
مهندسی سیستم های مالی
مهندسی مدیریت پروژه
مهندسی سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی


دکتری:
مهندسی صنایع

                                                                                         رفتن به بالای صفحه