بروز رسانی: 1398/04/18 گروه مهندسی صنایع
رشته های موجود

کارشناسی:
مهندسی صنایع
مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت

کارشناسی ارشد:
مهندسی بهینه سازی سیستم های مدیریت مهندسی
مهندسی صنایع - سیستم های اطلاعاتی
مهندسی لجستیک و زنجیره تامین
مهندسیصنایع - کیفیت و بهره وری
مهندسی سیستم های مالی
مهندسی مدیریت پروژه
مهندسی سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی

دکتری:
مهندسی صنایعرفتن به بالای صفحه