بروز رسانی: 1397/06/12 گروه مهندسی برق

                                               رشته های موجود


   کارشناسی پیوسته:

مهندسی برق -قدرت


  کارشناسی:

  مهندسی برق 

       مهندسی بیوالتریک


  کارشناسی ارشد:

مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک

مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی      

    مهندسی برق-سیستمهای قدرت


     
رفتن به بالای صفحه