بروز رسانی: 1398/05/05 گروه مهندسی برق
رشته های موجود

کارشناسی پیوسته:
مهندسی برق -قدرت

کارشناسی:
مهندسی برق
مهندسی بیوالکتریک

کارشناسی ارشد:
مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک
مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی     
مهندسی برق-سیستمهای قدرت


رفتن به بالای صفحه