بروز رسانی: 1401/08/14 گروه مهندسی صنایع

رشته‌های موجود

کارشناسی:
مهندسی صنایع


کارشناسی ارشد:
1. مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها
2. مهندسی صنایع - سیستم‌های اطلاعاتی
3. مهندسی صنایع- لجستیک و زنجیره تامین
4. مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وری
5. مهندسی صنایع- مهندسی مالی
6. مهندسی صنایع- مدیریت پروژه
7. مهندسی صنایع- سیستم‌های کلان 

8. مهندسی صنایع- مدیریت مهندسی

9.مهندسی صنایع-سیستم‌های سلامت 

دکتری:
مهندسی صنایع

 رفتن به بالای صفحه