287 گروه مهندسی کامپیوتر::: انتخاب واحد 991

دانشجویان محترم گروه مهندسی کامپیوتر

با سلام و احترام

بدلیل عدم حد نصاب، گروه‌های ذیل حذف شدند.

کد درس

نام درس

کد گروه

436021

آز مدارهای منطقی ومعماری کامپیوتر

6091

436033

آزمایشگاه پایگاه داده

6043

436009

روش پژوهش وارائه

6088

436011

معماری کامپیوتر

6053

4318023

معماری کامپیوتری

6055

4318013

شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

6089

436009

436005

روش پژوهش وارائه

ساختمان داده

6088

6011


بدلیل عدم حد نصاب، گروه‌های ذیل فقط برای دانشجویان ترم آخر قابل ارائه می‌باشند.
لطفا سایر دانشجویان نسبت به جابجایی اقدام نمایند.
این دروس برای دانشجویان غیر ترم آخر، حذف خواهد شد.

کد درس

نام درس

کد گروه

436606

یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی(تخصصی فناوری اطلاعات)

6075

436605

مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات(تخصصی فناوری اطلاعات)

6038

436414

طراحی شی گرای سیستمها(تخصصی نرم افزار)

6039

436403

طراحی زبانهای برنامه سازی(تخصصی نرم افزار)

6103

4318038

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی(اختیاری)

6104

436413

روشهای رسمی در مهندسی نرم افزار(تخصصی نرم افزار)

6006

436609

تجارت الکترونیکی(تخصصی فناوری اطلاعات)

6105

436019

اصول طراحی کامپایلر

6109


 

لطفا نسبت به ترمیم انتخاب واحد اقدام نمایید

با آرزوی سلامتیتاریخ انتشار: 19:34:57 1399/06/18
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه