324 اطلاعیه دریافت مجوز ادامه تحصیل و سنوات
دانشجویان گرامی 
با سلام و آرزوی سلامتی 
لطفا دانشجویانی که شرایط ذیل را دارند برای اخذ مجوز ادامه تحصیل در نیمسال ۹۹۱در سامانه سجاد ثبت نام نمایند.
۱-تمام دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی۹۴و ماقبل آن جهت اخذ مجوز سنوات 
۲-تمام دانشجویان کارشناسی پیوسته بغیر از وردی ۹۷با حداقل سه ترم مشروطی 
۳-دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی ۹۷با ۴ترم مشروطی 
۴-تمام دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته ورودی ۹۶۲و ماقبل آن جهت اخذ مجوز سنوات 
۵-دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته غیر از ورودی ۹۷باحداقل ۲ترم  مشروطی 
۶-دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته ورودی ۹۷با حداقل سه ترم مشروطی
توجه :
در محاسبه ترمهای مشروط ، متوالی و متناوب فرقی نخواهد داشت .
عزیزانی که این مشکلات را داشته باشند ،فقط با کسب مجوز ادامه تحصیل در سامانه سجاد قادر به ثبت نام و انتخاب واحد در ترم جدید هستند.
امور آموزشی دانشگاه


تاریخ انتشار: 13:1:9 1399/06/06
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه