129 رعایت پیشنیازی در انتخاب واحد ترم تابستان 99
قابل توجه دانشجویان گرامی:
با توجه به عدم ثبت قطعی نمرات در نیمسال جاری(982)،انتخاب واحد تابستان ۹۹ بدون رعایت پیشنیازی امکانپذیر است.
دانشجویان گرامی پس از قطعی شدن نمره و مردودی به اداره آموزش مراجعه و نسبت به اصلاح انتخاب واحد اقدام نمایند.در غیر اینصورت آموزش  مطابق قوانین آموزشی عمل خواهد کرد.
امور آموزشی دانشگاه


تاریخ انتشار: 11:10:59 1399/04/30
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه