498 اطلاعیه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷معاونت آموزشی و پژوهشی درخصوص دریافت کارت آزمون و شرایط برگزاری امتحانات

 شورای آموزشی دانشگاه درجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷درخصوص برگزاری امتحانات موارد زیر را تصویب نمود:

ماده ۱ :کلیه امتحانات دانشگاه علوم و فنون مازندران مطابق برنامه اعلام شده توسط امورآموزشی بصورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی اجرا می گردد.
تبصره ۱ : دانشجویانی که بدلیل بیماری و ارائه مدارک مستدل قادر به حضور در جلسه امتحان نمی باشند ، با هماهنگی استاد درس مربوطه مجاز به امتحان غیر حضوری در بازه زمانی تعیین شده توسط استاد درس می باشند.
تبصره ۲ : دانشجویانی که به دلیل بعد مسافت قادر به حضور در جلسه امتحان نمی باشند، با هماهنگی استاد درس مربوطه مجاز به امتحان بصورت غیرحضوری مطابق برنامه اعلام شده توسط مدرس مربوطه می باشند.
تبصره ۳ : دانشجویانی که به دلیل شرایط ریسک پذیری خانواده به بیماری کووید ۱۹ ، آمادگی حضور فیزیکی در جلسه امتحان را ندارند ، با هماهنگی استاد مربوطه مجاز به امتحان غیرحضوری می باشند.
توجه: دانشجویانی که دارای شرایط تبصره های ۱ تا ۳ بوده و قادر به شرکت در جلسه امتحان حضوری نیستند، ملزم به شرکت در امتحان غیرحضوری از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ لغایت ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (با نظر استاد درس مربوطه) می باشند.
ماده۲ : کلیه دانشجویان جهت شرکت درآزمون بصورت حضوری و غیرحضوری ملزم به دریافت کارت آزمون تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ می باشند، عدم دریافت کارت تا تاریخ مذکور به منزله غیبت غیرموجه در جلسه امتحان محسوب و مطابق مقررات رفتار می گردد.
لازم بذکر است که تمامی امتحاناتی که قبلا مجازی اعلام شده اند ( فاقد تاریخ امتحان) همچنان به قوت خود باقی هستند و مجازی برگزار خواهند شد.
                                                                                 


 

 
 

 تاریخ انتشار: 0:37:31 1399/03/18
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه