842 تمدید سنوات کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته

دانشجویان محترم، با سلام و احترام

لطفا طبق موارد ذیل نسبت به تمدید سنوات اقدام فرمایید

1- سنوات نیمسال 9 و 10 ورودی 94: فرم سنوات از انتشارات دریافت و ضمن تکمیل، آنرا به اداره آموزش تحویل دهند.

2- سنوات نیمسال 5 ورودی: فرم سنوات از انتشارات دریافت و ضمن تکمیل، آنرا به اداره آموزش تحویل دهند.

3- سنوات نیمسالهای 11 و بالاتر برای کارشناسی:  کلیه ورودی ها به سامانه سجاد مراجعه نمایند.

4- سنوات نیمسالهای 6 و بالاتر برای کارشناسی ناپیوسته:  کلیه ورودی ها به سامانه سجاد مراجعه نمایند.

5- سنوات نیمسال 5 برای کارشناسی ارشد:  فرم سنوات از انتشارات دریافت و ضمن تکمیل، آنرا به اداره آموزش تحویل دهند.

6- سنوات نیمسالهای 6 و بالاتر برای کارشناسی ناپیوسته:  کلیه ورودی ها به سامانه سجاد مراجعه نمایند.تاریخ انتشار: 23:13:48 1398/10/20
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه