678 یادبود مرحوم مهندس صمیمی و روز علوم و فنون
یادبود مرحوم مهندس صمیمی و روز علوم و فنون

روز چهارشنبه مورخ 06/10/1396 مراسم یاد بود مرحوم مهندس سعید صمیمی  و روز علوم فنون با حضور هیأت محترم مؤسس، هیأت رئیسه، جمعی ازاساتید، کارکنان و دانشجویان در محوطه دانشگاه توسط کانون فرهنگی هنری ریشه برگزار گردید.

در این مراسم پس از انجام آئین افتتاحیه ، پروفسور ایرج مهدوی (ریاست دانشگاه) و پروفسور سید اصفهانی (رئیس هیأت مؤسس دانشگاه) پشت تریبون حاضر شده و سخنانی در رابطه با مرحوم صمیمی و تاریخچه افتتاح دانشگاه بیان نمودند.

در پایان پس از پذیرایی، گل هایی که جهت تقدیر از عوامل و دست اندرکاران دانشگاه در نظر گرفته شده بود ، با پیشنهاد پروفسور سیداصفهانی به دانشجویان حاضر در مراسم تقدیم گردید.تاریخ انتشار: 10:5:10 7/10/1396
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه