582 سخرانی های تخصصی هفته پژوهش( سخنرانی آخر )
سخرانی های تخصصی هفته پژوهش( سخنرانی آخر )
آخرين سخنرانی هفته پژوهش عصر  روز پنجشنبه مورخ ٣٠/٩/٩٦ در دانشگاه علوم و فنون مازندران برگزار شد.

 در ادامه سخنرانی های هفته پژوهش ششمين سمینار تخصصی تحت عنوان"  دستگاههاي مرجع اندازگيري ولتاژ در شبكه هاي هوشمند" با سخنرانی دكتر محمد مدرس از دانشگاه تورين ايتاليا در جمع اساتيد و دانشجویان مقطع ارشد گروه برق دانشگاه علوم و فنون مازندران برگزار شد. در پایان تقدیر نامه ای به رسم یاد بود از طرف پروفسور مهدوی ریاست دانشگاه به دكتر مدرس اهدا شد.تاریخ انتشار: 10:53:59 2/10/1396
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه