506 سخرانی های تخصصی هفته پژوهش

سخنرانی اول هفته پژوهش مورخ 96/9/25

در اولین سخنرانی از سلسله سخرانی های برنامه ریزی شده به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه علوم و فنون مازندران، جناب آقای دکتر کرمی، عضو هیأت علمی گروه مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به بحث در موضوع معرفی رشته مهندسی پزشکی ( بیوالکتریک )، چالش ها و فرصت ها پرداختند.تاریخ انتشار: 7:59:8 27/9/1396
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه