611 نمایشگاه دومین همایش ملی موتور های درونسوز
 نمایشگاه دومین همایش ملی موتور های درونسوزمديرعامل و مدير كارخانه دسا و جناب آقاي مهندس ميرسليم رياست همايش موتورهاي درونسوز، دكتر شفقت معاونت محترم وزير دفاع و دكتر واثقي رياست محترم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل از غرفه دانشگاه علوم و فنون مازندران در دومين همايش ملي موتورهاي درونسوز در دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بازدید کردند.

تاریخ انتشار: 9:43:41 1397/11/21
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه