702 دستاوردی دیگر برای دانشگاه علوم و فنون مازندران در حوزه آموزشی
دستاوردی دیگر برای دانشگاه علوم و فنون مازندران در حوزه آموزشی

با توجه به توسعه سیستم های نوین آموزشی و نیاز به برخورداری از تکنولوژی های روزآمد دنیا در حوزه آموزش های مجازی و استفاده از بستر شبکه، دانشگاه علوم و فنون مازندران نیز طی چندین ماه کار فشرده و بهره گیری از توانمندی نیروهای متخصص خود، سیستم آموزش های مجازی (LMS) دانشگاه را با قابلیت های ویژه آموزشی به بهره برداری رساند.

این سیستم که ازاین پس دانشگاه را قادر به برگزاری کلاس های از راه دورمیکند، از امروز 26 تیر ماه 1397 به صورت رسمی آغاز به کار و بهره برداری گردید تا در ادامه بخشی از کلاس های آموزشی ترم تابستان با استفاده از این خدمت ارائه شود.

با توجه به درخواست دانشجویان و نیاز ها و محدودیت های جامعه دانشگاهی، دانشگاه علوم و فنون مازندران به عنوان دانشگاهی پیشتاز قصد دارد تا با استفاده از این شیوه و قابلیت های ویژه آن، و نیز رفع موانع موجود، در آینده ای نزدیک، بخش عمده ای از توان آموزشی خود را با این الگوی نوآورانه و پیشرو ارائه نماید.تاریخ انتشار: 13:41:59 1397/04/26
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه