487 اضافه شدن شماره های جدید به سیستم مخابرات دانشگاه
اضافه شدن شماره های جدید به سیستم مخابرات دانشگاهافرادی که قصد برقراری ارتباط با شماره های دانشگاه را دارند می توانند با استفاده از دفترچه تلفنی که در قسمت  نیازمندی های همین وب سایت وجود دارد با هر بخشی بصورت مستقیم ارتباط برقرار نمایند.
ضمنا شماره های قبلی نیز وجود دارند که نیاز است با استفاده از سیستم گویا ارتباط با بعضی از بخشها برقرار شود


تاریخ انتشار: 9:51:44 7/4/1394
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه