90 افتخارات تیم بدمینتون
افتخارات تیم بدمینتون
کسب مقام دوم تیمی
مدال نقره انفرادی توسط آقای امیرحسین حسین زاده
مدال برنز انفرادی توسط آقای البرز میدانی
همچنین کسب سهمیه المپیاد وزارت علوم سراسر کشور را به خانواده بزرگ علوم و فنون مازندران تبریک می گوییم.

تاریخ انتشار: 13:11:43 1398/11/15
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه