565 برگزاری جلسه شورای مشورتی دانشگاه
برگزاری جلسه شورای مشورتی دانشگاه
در جلسه شورای مشورتی روز شنبه مورخ 8/2/97 هیأت رئیسه دانشگاه علوم و فنون مازندران و اعضای محترم هیأت مؤسس، جناب آقای دکتر صفاریان، جناب آقای مهندس رمضانیانپور و جناب آقای مهندس یوسف عسگری نژاد گزارش جامعی از وضعیت دانشگاه و اهم برنامه های دردست اجرا ارائه و در این خصوص تبادل نظر لازم صورت گرفت.تاریخ انتشار: 7:43:3 1397/02/10
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه