254 بازدید دکتر سهراب صمیمی از دانشگاه علوم و فنون مازندران
بازدید دکتر سهراب صمیمی از دانشگاه علوم و فنون مازندران

بازدید دکتر سهراب صمیمی فارغ التحصیل دکترای معماری از دانشگاه آمریکا و مهندس یوسف عسکری نژاد از اعضای محترم هیأت موسس از دانشگاه علوم و فنون و کلاس های معماری و دیدار دوستانه با دانشجویان معماری


تاریخ انتشار: 11:16:13 1398/09/24
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه