313 قبولی در مقاطع بالاتر دانشجویان

  • ضمن عرض تبریک و خدا قوت به کلیه اساتید و دانشجویان محترم دانشگاه خرسندیم آمار  دانش آموختگان این دانشگاه که در آزمون کارشناسی ارشد سال 1398 پذیرفته شده اند را به شرح ذیل اعلام نمائیمرشته کارشناسی

تعداد پذیرفته شدگان

تعداد پذیرفته شدگان دانشگاه دولتی

·       مهندسی صنایع

40

20

·       مهندسی مکانیک

25

16

· مهندسی کامپیوتر نرم افزار

24

9

·مهندسی فناوری اطلاعات

18

8

·       مهندسی برق

16

6

· ناپیوسته کامپیوتر-نرم افزار

15

1

·    آموزش زبان انگلیسی

15

9

·       مهندسی عمران

13

11

· مهندسی کامپیوتر-سخت افزار

12

1

·ناپیوسته کامپیوتر-سخت افزار

7

1

·       ناپیوسته برق

5

3

·       مهندسی پزشکی

3

3

دانشگاه علوم و فنون مازندران

44

دانشگاه صنعتي اصفهان

2

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

25

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران

2

دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران

11

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

2

دانشگاه صنعتي شاهرود

10

دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر

2

دانشگاه مازندران -بابلسر

9

دانشگاه گيلان -رشت

2

دانشگاه تهران

4

دانشكده فني ومهندسي گلپايگان

1

دانشگاه شهيدبهشتي -تهران

4

دانشگاه تبريز

1

دانشگاه سمنان

3

دانشگاه خوارزمي -تهران

1

دانشگاه شيراز

3

دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار

1

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

2

دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز

1

دانشگاه تربيت مدرس

2

دانشگاه علامه طباطبايي -تهران

1

دانشگاه صنعتي اروميه

2

دانشگاه گلستان -گرگان

1
تاریخ انتشار: 14:6:5 1398/09/19
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه