158 خوابگاه دانشجوئی

قابل توجه دانشجویان عزیز:

به اطلاع آن دسته ازدانشجویان متقاضی استفاده ازخوابگاه خواهران دانشگاه علوم و فنون مازندران در سال تحصیلی 99-98 میرساند جهت قطعی نمودن ثبت نام خوابگاه قسمتی از شهریه خوابگاه را بشرح ذیل به شماره حساب اعلان شده واریز و نهایتاً تا تاریخ98/07/20 رسید واریزی را با قید نام خود به نمابر دانشگاه ارسال نمایند.

*مبلغ کل 34500/000 ریال

*مبلغ واریزی11500/000 ریال

*مابقی در دو فقره چک بشرح ذیل : 

   * مبلغ 11500000 سررسید 98/09/30

* مبلغ 11500000 سررسید 99/02/30

اطلا عات تماس :

نمابر32191225-011

داخلی اداره حسابداری 6122

داخلی تائید نمابر6122

داخلی اداره امور خوابگاه ها 6123 6130

*توضیحات :

-  اولویت ثبت نام و پذیرش با دانشجویانی است که وجه مذکور را زودتر پرداخت نموده و قبلاً از همان خوابگاه استفاده کرده اند.

-واریز وجه به منزله ثبت نام قطعی نبوده و دانشجویان می بایست بلافاصله از آغاز سال تحصیلی با مراجعه به امور خوابگاه ها نسبت به عقد قرارداد اقدام نمایند.

 تاریخ انتشار: 12:7:26 1398/07/09
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه