532 نتایج سطح بندی 289 دانشگاه و موسسه غیر دولتی و غیرانتفاعی
نتایج سطح بندی 289  دانشگاه و موسسه غیر دولتی و غیرانتفاعی

در اجرای ماده 3 سیاست ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی، مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی، طی نامه شماره 2/170093  مورخ 1395/8/5 نتایج سطح بندی 289  دانشگاه و موسسه غیر دولتی و غیرانتفاعی اعلام گردید.

طبق سطح بندی بعمل آمده، کلیه دانشگاه ها و موسسات غیردولتی-غیرانتفاعی به 5 سطح تقسیم بندی شدند که مفتخریم اعلام کنیم که دانشگاه علوم و فنون مازندران در سطح 1 این رتبه بندی قرار گرفت.

باتوکل به خداوند متعال، دانشگاه علوم و فنون مازندران همواره تلاش میکندتا زمینه شکوفایی بیشتر را در جهت ارتقای کیفی و رشد و توسعه پایدار فراهم آورد و توان و شایستگی های خود را در ارائه کیفی خدمات علمی در عرصه آموزش عالی به اثبات رساند.تاریخ انتشار: 11:50:55 8/8/1395
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه