بروزرسانی: 9:53:26 1398/01/28 معاون پشتیبانی و منابع انسانی
 
بیوگرافی:
نام: عزیز الله 
نام خانوادگی: اردشیر بهرستاقی
مرتبه علمی و پست سازمانی: معاون پشتیبانی و منابع انسانی
آدرس محل کار: بابل- دانشگاه علوم و فنون مازندران
تلفن:32391583-011
فکس: 01132190118
 
سوابق تحصیلی: 
 
رفتن به بالای صفحه