مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه
کارمندان و کارکنان دانشگاه علوم و فنون مازندران
 نام حسین حسین رمضان تبار بهنمیری
 نام خانوادگی رمضان تبار بهنمیری
 ایمیل
 سمت رئیس اداره خدمات و تدارکات
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-اداره تدارکات-01132466123
 
 نام روح الله روح الله پورشعبان اوشیبی
 نام خانوادگی پورشعبان اوشیبی
 ایمیل rohollah_pourshaban@yahoo.com
 سمت سرپرست اداره حسابداری
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-اداره حسابداری و بودجه-01132466122
 
 نام مهدی مهدی  غافری
 نام خانوادگی غافری
 ایمیل
 سمت مدیر امور مالی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- امور مالی-01132466125
 
رفتن به بالای صفحه