254 جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۹ تیر در دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی و با حضور ریاست محترم دانشگاه تشکیل و آخرین وضعیت ترم تحصیلی جاری و اجرای امتحانات حضوری و مجازی بحث و تبادل نظر شد!
برنامه های ترم تابستان و تقویم اموزشی سال جدید هم بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.


تاریخ انتشار: 8:25:3 1399/04/10
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه